Termer og praktisk information om data og GPDR på kunst og kurser

Ved at få adgang til dette websted, der er hostet på Zenler.com, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for webstedet, alle gældende love og regler og accepterer, at du er ansvarlig for overholdelse af enhver gældende lokal lovgivning. Hvis du ikke er enig i nogen af disse vilkår, har du forbud mod at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright- og varemærkelovgivning.

Termer

Der gives kun tilladelse til at bruge materialerne på firmaets websted til personlig, ikke-kommerciel forbigående visning. Dette er tildelingen af en licens, ikke en overførsel af ejendomsret, og under denne licens må du ikke:

  • a) ændre eller kopiere materialerne. 
  • b) bruge materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig fremvisning (kommerciel eller ikke-kommerciel). 
  • c) forsøge at dekompilere eller reverse engineering af software indeholdt på virksomhedernes websted. 
  • d) fjerne enhver ophavsret eller anden ejendomsretlig bemærkning fra materialerne. 
  • e) overføre materialet til en anden person eller 'spejle' materialet på en hvilken som helst anden server.
  • Kurset opgraderes løbende af Mette Hansgaard og kan til enhver tid forbedres til nye standarder

Denne licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan til enhver tid opsiges af virksomheden. Når du afslutter din visning af disse materialer eller ved opsigelse af denne licens, skal du destruere alle kopierede/downloadede materialer i din besiddelse, hvad enten de er i elektronisk eller trykt format.

Disclaimer

Materialet på firmaets websted leveres 'som det er'. Virksomheden giver ingen garantier, hverken udtrykte eller underforståede, og fraskriver sig og afviser hermed alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendom eller anden krænkelse af rettigheder. Ydermere garanterer eller fremsætter virksomheden ikke nogen erklæringer vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne på dets internet-websted eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på nogen websteder, der er linket til dette websted.

Limitations

Virksomheden eller dets leverandører kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af forretningsafbrydelser), som opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på firmaets websted, selvom virksomheden eller en autoriseret virksomhedsrepræsentant er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for en sådan skade. Fordi nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

 Revisioner og Errata

Materialet, der vises på firmaets websted, kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Virksomheden garanterer ikke, at noget af materialerne på dets websted er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Virksomheden kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på dets websted uden varsel. Virksomheden forpligter sig dog ikke til at opdatere materialerne.

Links

Virksomheden har ikke gennemgået alle de websteder, der er linket til dets internet-websted, og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne linkede websteder. Medtagelsen af et link indebærer ikke, at virksomheden godkender webstedet. Brug af sådanne linkede websteder er på brugerens egen risiko.

Ændringer af webstedets vilkår for brug

Virksomheden kan til enhver tid revidere disse brugsbetingelser for sit websted uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den på det tidspunkt aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.

Governing Law

Ethvert krav vedrørende virksomhedernes websted er underlagt lovene i staten New York uden hensyntagen til dens lovkonflikter.

Som instruktør repræsenterer, garanterer og forpligter du dig til, at: Intet indsendt indhold må krænke eller uretmæssigt tilegne sig en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Men hvis instruktøren bruger HEVC-komprimering, er det instruktørens ansvar at betale royalties til MPEG-LA, ejeren af HEVC-patenter efter behov.

Privacy Policy

Cookie Policy

Læs mere om cookies here.

Copyright @ Mette Hansgaard. ZENLER -  kunstogkurser. All rights reserved

kunstogkurser - Powered By Zenler